Home > Blossary: কম্পিউটার
বৈদ্যুতিক গণকযন্ত্র যার সাহায্যে বিশাল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা যায়। এই যন্ত্রের ধারণা প্রথম প্রকাশ করেন ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের জনক চার্লস ব্যাবেজ।

Category: Science

5 Terms

Created by: donalbale

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

The computational and control unit of a computer. The CPU is the device that interprets and executes instructions. Mainframes and early minicomputers contained circuit boards full of integrated circuits that implemented the CPU. Single-chip central processing units, called microprocessors, made possible personal computers and workstations.

Domain: Computer; Category: Computer hardware

Výpočtové a ovládanie počítača. CPU je zariadenie, ktoré interpretuje a vykonáva inštrukcie. Systémy mainframe a skoré minipočítače obsiahnuté obvodmi plné integrované obvody realizované CPU. Jednočipový zαkladnύch jednotiek, mikroprocesorov s názvom vyrobené možné osobných počítačov a pracovných staníc.

Domain: Computer; Category: Computer hardware

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Science Blossarys

Termbase

Category: Science

By: cristina-mondelli

Descrición de los diferentes tipos de células.

Category: Science

By: Minerva

Glosario que incluye términos relacionados con ...

Category: Science

By: Minerva

La célula y sus partes.

Category: Science

By: Minerva